Tổng số: 209
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/KH-UBND 15/02/2019 Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019
Lượt xem: 2
Tải về 0
14/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Lượt xem: 1
Tải về 0
16/TB-UBND 13/02/2019 Thông báo của UBND huyện v/v kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, công trình thủy lợi, phương án hộ đê năm 2019
Lượt xem: 1
Tải về 0
65/UBND-VP 31/01/2019 Công văn của UBND huyện v/v kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh năm 2019
Lượt xem: 2
Tải về 0
09/KH-LĐTBXH 30/01/2019 Kế hoạch tổ chức điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2019
Lượt xem: 1
Tải về 0
02/KH-BCĐ 30/01/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
Lượt xem: 1
Tải về 0
270/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018
Lượt xem: 1
Tải về 0
598-TB/HU 28/01/2019 Thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 25 tháng 01 năm 2019
Lượt xem: 2
Tải về 0
78/SNN-TTBVTV 28/01/2019 Công văn của Sở NN&PTNT v/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2019 trong dịp Tết Nguyên Đán
Lượt xem: 2
Tải về 0
24/UBND-PNN&PTNT 16/01/2019 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các nội dung Chương trình xây dựng NTM cấp huyện
Lượt xem: 3
Tải về 0
12345678910...

Cơ quan chủ quản: Xã Nghĩa An - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nghĩa An - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanghiaan.ntc@namdinh.gov.vn