Tổng số: 141
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
550-TB/HU 19/10/2018 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 19/10/2018 Tải về
1722/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 15/10/2018 Công văn của Sở Lao động Thương binh và xã hội v/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Tải về
427/UBND-TB 15/10/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh về quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện; Kiểm điểm một số nhiệm vụ lĩnh vực đất đai; việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công Tải về
548-TB/HU 15/10/2018 Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 12 tháng 10 năm 2018 Tải về
1054/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn lập và hoàn thiện Hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Trực Tải về
1053/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ công tác triển khai lập và hoàn thiện Hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM Tải về
57/KH-UBND 15/10/2018 Kế hoạch của UBND huyện v/v thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Trực theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định Tải về
1055/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Trực Tải về
635/UBND-VP 12/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí KCB BHYT được giao Tải về
768-CV/HU 08/10/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
12345678910...

Cơ quan chủ quản: Xã Nghĩa An - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nghĩa An - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanghiaan.ntc@namdinh.gov.vn