Lượt xem: 90
Hiệu quả của Ngân Hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực sau 15 năm hoạt động

           Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Trực được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 468/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Sau khi được thành lập, ngân hàng đã đề ra phương thức điều hành “Uỷ thác từng phần - Dân chủ công khai - Giao dịch tại xã”, Từ phương thức này ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có nhiều thành tích phấn khởi. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam định, của Huyện uỷ, UBND huyện Nam Trực, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, các tổ chức Chính trị - xã hội, của các cấp Uỷ Đảng và chính quyền cơ sở, đặc biệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng. Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo - an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Về hoạt động của Ban Đại diện - Hội đồng quản trịHoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện theo đúng quy chế, hàng quý, năm tổ chức họp theo định kỳ, đảm bảo số lượng thành viên tham gia, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, các chủ trương chính sách của tỉnh, huyện, kế hoạch nhiệm vụ của  ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và các Tổ chức chính trị xã hội, Ban giảm nghèo và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội huyện trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Một số hình ảnh về sử dụng đồng vốn vay Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả

Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện đã đặt lịch cố định hàng tháng và chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện giao dịch lưu động tại 100% xã, thị trấn. Hàng năm Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công địa bàn cụ thể cho từng thành viên trong ban đại diện, nhằm thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát. Trong 15 năm qua, các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện đã kiểm tra được 290 lượt xã, 586 lượt hội, 1.197 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, hơn 8 nghìn lượt hộ vay vốn.  Về nguồn vốn: Đến 30/06/2017 trên địa bàn huyện đang triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi với tổng nguồn vốn đạt 247 tỷ 981 triệu đồng, tăng 228 tỷ 344 triệu đồng (tăng 1.262,18%) so với khi mới thành lập. Cụ thể: Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp: 213 tỷ 418 triệu đồng, chiếm 86,06% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn Ngân sách tỉnh chuyển về: 2 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận từ ngân sách huyện (năm 2016 và năm 2017 chuyển sang để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác) là 200 triệu, chiếm 0,08% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn 32tỷ 363 triệu đồng. Trong đó: Huy động tiết kiệm của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 11 tỷ 766 triệu đồng, Tiết kiệm ký quỹ Hàn Quốc đạt 10 tỷ 116 triệu đồng, tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã  đạt 3 tỷ 753 triệu đồng, tiết kiệm dân cư khác đạt 6 tỷ 725 triệu đồng. Về cho vay các chương trình tổng doanh số cho vay trong 15 năm đạt 836 tỷ 403 triệu đồng với hơn 52 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo 267 tỷ đồng; cho vay nước sạc vệ sinh môi trường nông thôn 189 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 184 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 52 tỷ đồng; cho vay Hộ cận nghèo trên 93 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 39.437 triệu đồng,....  Tổng doanh số thu nợ trong 15 năm đạt trên 567 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/06/2017 đạt 246 tỷ 286 triệu đồng, với 11.154 hộ gia đình còn dư nợ ở 8 chương trình vay vốn, tăng 226 tỷ 639 triệu đồng so với 2003 . Chất lượng tín dụng luôn được chú trọng nâng cao. Đến 30/6/2017, tổng dư nợ ủy thác qua 3 Hội đoàn thể là 244.667 triệu đồng, chiếm 99,34% tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội huyện với 11.109 khách hàng còn dư nợ thông qua 46 hội đoàn thể cấp xã và 391 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong 15 năm,  ngân hàng chính sách xã hội huyện và các tổ chức hội đã phối hợp đào tạo, tập huấn về quy trình nghiệp vụ và phương pháp quản lý vốn cho 11.025 lượt người là cán bộ hội cấp huyện, xã, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

       Với mô hình tổ chức và phương thức hoạt động độc đáo, ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Trực đã thực hiện có kết quả chủ trương xã hội hóa sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và đưa vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ .

                    Đoàn Thị Tâm - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 168
  • Tất cả: 6459

Cơ quan chủ quản: Xã Nghĩa An - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nghĩa An - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanghiaan.ntc@namdinh.gov.vn